Unie katolického apoštolátu

Unie katolického apoštolátu, dar Ducha Svatého, je společenství věřících, kteří ve spojení s Bohem a mezí sebou podle charismatu sv. Vincence Pallottiho podněcují a podporují spoluzodpovědnost všech pokřtěných za oživování víry, opětovné zapalování lásky v církvi a ve světě a za přivádění všech k jednotě v Kristu. Unie je otevřená každému křestánskému povolání. Mohou k ní patřit muži a ženy, laici a duchovní, manželé, řeholníci, různá společenství, farnosti, kláštery, komunity a charitativní instituce. Podminkou členství je rozhodné úsilí pro zodpovědný a spolehlivý křesťanský život, což předpokládá spravnou přípravu.             

 Nejbližší setkání bude v sobotu 19. 10. v 9.00 hod. v Radešínské Svratce. 

 

1. setkání 6. 10. 2018   

2. setkání 3. 11. 2018

3. setkání 1. 12. 2018

P. Richard Henkes SAC

Svědectví
 
Časopis Apoštol Božího milosrdenství
Logo Logo Logo Logo Logo

KONTAKTY

Komunita v Jámách (diecéze brněnská)
Otcové pallotini
Jámy 71
592 32 Jámy
tel. +420 566 502 855

Komunita ve Fulneku (diecéze ostravsko-opavská)
Otcové pallotini
Kostelní 111
742 45 Fulnek,
tel. +420 566 740 122