Pallotini v ČR

Během druhé světové války působil na území diecéze ostravsko-opavské P. Richard Henkes SAC, německý pallotin, který utíkal do ČR před službou ve Wehrmachtu. Protože odsuzoval nacismus, byl umístěn v koncentračním táboře v Dachau. V roce 1945, v situaci tyfové epidemie, se přihlásil na infekční oddělení, aby sloužil nemocným. Tam se nakazil a zemřel. V současné době probíhá proces jeho blahořeční.

Přestože P. Henkes působil během války v ČR, byl sám, a proto nevznikla žádná komunita pallotinů.

V roce 2002 přišli do ČR pallotini z polské provincie Krista Krále, kteří na pozvání kardinála Miloslava Vlka převzali péči o poutní místo ve Staré Boleslavi.

V roce 2005 pallotini převzali pastorační péči nad farnosti Fulnek (diecéze ostravsko-opavská).

V roce 2006 začali vydávat v ČR časopis „Apoštol Božího milosrdenství“ věnovaný šíření úcty k Božímu milosrdenství a pomáhající k formování vnitřního postoje milosrdného pohledu na sebe a ostatní.

Od roku 2009 přenesli svou pastorační činnost ze Staré Boleslavi do farnosti Jámy na Vysočině v brněnské diecézi. Komunita v Jámách od 1.7.2010 byla rozšířená o dvě další farnosti Radešínská Svratka a Olešná u Nového Města na Moravě, které pallotini mají v duchovní správě se sídlem v Radešínské Svratce.

Od roku 2009 pallotini pečují také o poutní kostel Božího milosrdenství a sv. sestry Faustyny ve Slavkovicích, první kostel zasvěcený Božímu milosrdenství v České republice, který se nachází na území farnosti Jámy.

 

Kostel ve Slavkovicích
Kostel ve Slavkovicích
  Kostel v Radešínské Svratce
Kostel v Radešínské Svratce

 

Kostel v Jámách
Kostel v Jámách
  Kostel ve Fulneku
Kostel ve Fulneku
P. Richard Henkes SAC

Svědectví
 
Časopis Apoštol Božího milosrdenství
Logo Logo Logo Logo Logo

KONTAKTY

Komunita v Jámách (diecéze brněnská)
Otcové pallotini
Jámy 71
592 32 Jámy
tel. +420 566 502 855

Komunita ve Fulneku (diecéze ostravsko-opavská)
Otcové pallotini
Kostelní 111
742 45 Fulnek,
tel. +420 566 740 122