SAC - serwis internetowy pallotynóv w Czechach
hlavní horní podpis

Aktualności z życia Kościoła w Czechach

Około 1000 pielgrzymów uda się z Czech na uroczystość mianowania abp Duki kardynałem

Jak podaje serwis Episkopatu Czech do Rzymu pielgrzymi udadzą się trzema samolotami oraz autokarami z wielu miejsc w kraju. Do ich grupy przyłączą się w Rzymie studenci czeskiego domu "Nepomucenum" oraz biskupi z Czech i Morawy. W sobotę, 25 lutego kardynał Duka odprawi pierwszą swoją "kardynalską" mszę świętą w praskiej katedrze na Hradczanach (o godzinie 11.00)

wz
 
Arcybiskup Dominik Duka OP przyjmie kardynalski biret

W sobotę, 18 lutego 2012, pośród nowo mianowanych kardynałów będzie również arcybiskup praski Dominik Duka. Dominik Duka OP był związany z działaczami opozycyjnymi w czasach komunizmu. Był przyjacielem niedawno zmarłego prezydenta Vaclava Havla a także utrzymuje przyjacielskie stosunki z obecnym prezydentem Czech, Vaclavem Klausem. Przed objęciem archidiecezji praskiej, Dominik Duka był biskupem w Hradec Kralove. Jego poprzednikiem w archidiecezji praskiej był kardynał Miloslav Vlk. Arcybiskup Duka ma swoje internetowe strony. W rozmowie dla czasopisma "Gospodarskie nowości" arcybiskup Duka powiedział, że uświadami sobie pewną zmianę stylu życia, która nastąpi po jego mianowaniu kardynałem, związanej także z tym, że będzie musiał częściej jeździć do Rzymu. Na pytanie dziennikarza, co będzie radził Ojcu Świętemu, arcybiskup Duka wyznał, że czuje się nowicjuszem, dlatego będzie narazie przyglądał się w milczeniu. Wyznał również, że zdaje sobie sprawę z tego, że jego mianowanie jest po części związane z tradycją, że z arcybiskupstwem praskim jest związany tytuł kardynalski, dlatego nie należy według niego przeceniać jego zasług.   

wz
 

Rozpoczął się Rok jubileuszowy św. Wincentego Pallottiego

logovplogovpOd 22 stycznia 2012 do 20 stycznia 2013 roku trwa Rok jubileuszu 50 lecia kanonizacji św. Wincentego Pallottiego, założyciela Zjednoczenia apostolstwa katolickiego (w Czechach pod nazwą Unia katolickeho apostolatu), oraz zgromadzeń pallotynów i pallotynek.

 

Św. Wincenty Pallotti został kanonizowany 20 stycznia 1963 roku przez Jana XXIII, w czasie obrad Soboru Watykańskiego II.  Obchody jubileuszu będą przebiegały przez cały rok we wszystkich parafiach, sprawowanych przez pallotynów w Republice Czeskiej na poziomie parafialnym i ponadparafialnym. Uroczyste zakończenie Roku jubileuszowego odbędzie się w niedzielę, 20 stycznia 2013 roku.

ks. W. Zubkowicz SAC
 

Nie chodzi o kościoły, chodzi o zbawienie

"Podstawowym celem Kościoła katolickiego w USA jest przeciwstawienie się prądom kulturowym, opartym na izolującym się indywidualizmie, które starają się propagować tak pojętą wolność, oderwaną od moralnej prawdy" - powiedział Benedykt XVI. 19 stycznia 2012 roku. Myślę, że dotyczy to również Kościoła w Czechach. Chrześcijanin bez wspólnoty z trudnością uzyska zbawienie. W wielu komentarzach, dotyczących spisu ludności w roku 2011, brakuje tego, co najważniejsze. Bóg nie ustanowił Kościoła jako urząd dla urzędu. Nie można nie dostrzegać statystycznie znaczącego ubytku osób, które odchodzą od wspólnoty Kościoła w stronę indywidualizmu.

 

Być niezależnym chrześcijaninem, to przecież takie proste. Sam określam ilość i miarę zaspokojenia swoich religijnych potrzeb. Sam się doskonalę i mogę łatwo wskazać grzeszki tych, którzy chodzą do kościoła. Posiadam swoją "świętą prawdę" - Kościół nie jest doskonały.

Ta niedoskonałość Kościoła jednak była zawsze, jest i zawsze będzie. Kościół to ludzie a ludzie są, oczywiście, niedoskonali. Gdzie więc problem? Właśnie w tym przesadnym indywidualizmie, który nie prowadzi ku zbawieniu. V liście do Galatów (Ga 6,2) jesteśmy wezwani, abyśmy brali na siebie ciężary innych ludzi. Ten model funkcjonuje dobrze jedynie we wspólnocie. Człowiek może się dzielić sobą jedynie we wspólnocie z Bogiem i z ludźmi. Indywidualista się nie dzieli, nie wie o ciężarach i problemach swych bliźnich. Wlasnie dlatego uważam wspólnotę i dzielenie się sobą w ramach wspólnoty za kamień węgielny, który leży u podstaw radosnej nowiny, gloszonej już od ponad 2000 lat. Soliści, stojący poza wspólnotą, są "nad sprawą", nie uczestniczą we wspólnym wzroście.

Na dane ze spisu można spojrzeć pod różnym kątem. Można na przykład cieszyć się, że chociaż na nabożeństwa systematycznie uczęszcza około 500 000 osób, Kościół katolicki był obdarowany dwukrotnie wyższą ilością odwiedzających. Możemy się jednak także zapytać, dlaczego spośród czterech milionów ochrzczonych, Kościół katolicki oznaczył krzyżykiem w formularzu każdy czwarty człowiek. Jak więc wyglądają te trzy miliony ochrzczonych, którzy nie przyznają się do Kościoła? Część z nich to indywidualni wierni (z 708 000), niektórzy nawet wyznają katolicką wiarę (71 000), ale bez Kościoła. Reszta (ponad 2 mln), najprawdopodobniej żyje "po świecku", dlatego że przecież chrześcijanin, który kroczy ku zbawieniu, zna wiersz z Ew wg św. Mateusza "Do każdego, kto się do mnie przyzna przed ludźmi, i ja się przyznam przed moim Ojcem w niebie." (por. Mt 10,32)

Czuję potrzebę szerokiego ekumenizmu. Aktywnych katolików, którzy są "motorem działania" w mieście/świecie jest naprawdę mało. Dzięki Bogu są już miejsca, gdzie funkcjonuje ekumieniym na dobrym poziomie a przy wspólnej chrześcijańskiej pracy na rzecz lokalnej społeczności, nie ma rozróżnienia, kto jest z jakiego wyznania, ale ważne jest wspólne "natarcie" na bramkę. Rozwiązania nie widzę dlatego w odejściach z Kościoła, ale w zmianach we wnętrzu Kościoła.

Jakie zmiany mogą pomóc zahamować odpływ wiernych?

1. Mniej o wspólnocie mówić, a więcej w rzeczywistej wspólnocie z Bogiem i współparafianami żyć. Przynosić radość, nieść ciężary innych. Mniej tryumfalizmu a więcej empatii i skutecznej miłości.

2. Otaczać szacunkiem, respektować i opiekować się każdym parafianinem. W najważniejszcych sprawach najważniejsza powinna być jedność, w pozostałych wolność, a w każdym przypadku miłość. Nie jesteśmy ani tacy sami, ani doskonali. Każdy jest obdarowany innym darem. Talenty nie powinne być zakopane, ale mają służyć ku dobru parafii.

3. Nie naśladować świata, ale pozostawać z nim w aktywnej komunikacji. Nie być zamkniętym ghettem. Mówić z ludźmi o ich problemach. Potrafić bronić i prezentować Boży spoób rozwiązani problemu w kontekście masowego konsumizmu i indywidualizmu.

4. Ekumeniczna współpraca dla wspólnego dobra jest niezbędna. Bądźmy jeszcze bardziej otwarci w międzywyznaniowej współpracy.

5. Mniej sie poświęcać utrzymaniu budynków tam, gdzie wspólnoty Kościoła w ogóle nie ma. Zaoszczędzony czas poświęcić pracy pastoralnej tam, gdzie jest jeszcze szansa na wytworzenie żywej wspólnoty.

6. Nie tylko osoby duchowne, ale również zdolni wierni świeccy mogą zajmować pozycję "lokomotywy" w pozytywnym ruchu Kościoła. Z powodu zmiejszającej się liczby księży w duszpasterstwie, trzeba wzmocnić rolę wiernych w parafiach.

Rok 1988 był pierwszym rokiem dziesięcioletniej odnowy narodu, wówczas jeszcze przeważnie wierzącego po chrześcijańsku. Po 23 latach naród się nam znacząco zmienił. Obecnie już nie jesteśmy narodem rodzin, ale narodem singles (wg wyników spisu ludności z roku 2011, większość dorosłej populacji to singles). O tym należy pamiętać, starając się o komunikację z narodem.

Katolicy nie należą już do większości - w żadnym powiecie. W czeskiej prowincji kościelnej zanotowaliśmy po 10 latach około trzykrotnie niższą liczbę. W byłych Sudetach nastąpił niekiedy spadek czterokrotny (Sokolov 4,5), Uherskie Hradiste spadlo "tylko" 1,8 krotnie. Poprzez to większość Morawy i Sudety jeszcze bardziej się w tym względzie od siebe oddaliły. Ciekawe, ze zanotowano taki sam spadek (2,8) w Pradze, Pilznie i w Ostrawie.

Przykładowy procentowy udział katolików we wybranych powiatach (pierwsza liczba to procent w roku 2001, druga w roku 2011):

Litomierzyce: 13,7 - 3,5

Mlada Boleslav: 14,9 - 3,8

Sokolov: 15,1 - 3,4

Praha: 17,6 - 6,2

Plzen: 16,0 - 5,7

Czeskie Budziejovice: 29,4 - 10,9

Hradec Kralove: 18,1 - 6,2

Brno: 29,7 - 12,5

Olomouc: 28,6 - 12,0

Ostrava: 24,8 - 8,8

 

 

Milan Mares, portal www.christnet.cz

więcej >>

 

Nowe strony internetowe Kościoła katolickiego w Czechach

Na adresie http://tisk.cirkev.cz/ zostały umieszczone nowe strony internetowe Kościoła katolickiego w Czechach. Można tam znaleźć nie tylko informacje dotyczące życia Kościoła w Czechach i na Morawie, ale również wiadomości z życia Kościoła w Europie i na świecie. Na stronach w dziale "Fotografie" znajdują się galerie, dotyczące życia czeskiego Kościoła. Pożyteczną rzeczą jest również - pod językową zakładką PL - kontakt, gdzie można po polsku uzyskać informacje o mszach świętych odprawianych w Pradze. Zapraszamy.

ks. W. Zubkowicz SAC
 

Pielgrzymka narodowa na Velehrad - Dni ludzi dobrej woli

  Z okazji uroczystości św. Cyryla i Metodego także i w tym roku odbędzie się 5 lipca pielgrzymka narodowa na Velehrad. Po raz dziesiąty uroczystości tego dnia /który w Czechach jest także świętem państwowym/ są rozszerzone na 4 lipca a te dwa dni są ogólnie znane jako Dni ludzi dobrej woli. Odwiedzający i pielgrzymi mogą w tych dniach uczestniczyć w bogatym duchowym programie.

ks. W. Zubkowicz SAC
 

40 rocznica śmierci kardynała Berana

Tym, kim był w czasach komunizmu w Polsce kardynał Wyszyński, dla Czechów był kardynał Józef Beran. Prześladowany w czasach komunizmu, zmarł na wygnaniu w Rzymie 17 maja 1969 roku i jako jedyny kardynał pochowany został w grotach watykańskich.

13 maja tego roku w siedzibie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Karola w Pradze odbyła się ekumeniczna konferencja poświęcona osobie kardynała Berana.

Tego samego dnia, o godzinie 10.00 przed gmachem Wydziału Teologicznego kardynał Miloslav Vlk pobłogosławił również kamień węgielny pod budowę pomnika ku czci kardynała Berana.

 

Kardynał Beran urodził się w Pilznie. W latach 1907 - 1911 odbył studia seminaryjne w Rzymie. Po święceniach kapłańskich /1911/ kontynuował studium teologii, które ukończył doktoratem w roku 1912. W latach 1912 - 1928 pracował jako kapłan w Czechach oraz jako dyrektor żeńskiej szkoły św. Anny. Od roku 1928 wykładał na Wydziale Teologicznym w Pradze teologię pastoralną. W roku 1932 został profesorem teologii oraz rektorem seminarium duchownego w Pradze.

W roku 1942 został aresztowany i umieszczony w obozach koncentracyjnych w Dachau i w Terezinie.

Dnia 4 listopada 1942 roku papież Pius XII mianował go praskim arcybiskupem. Został wyświęcony 8 grudnia tego roku.

Po komunistycznym przewrocie odmówił poddania Kościoła w Czechach władzy komunistów. W latach 1949 - 1963 był internowany w różnych miejscach kraju. W roku 1963 został zwolniony, ale zakazano mu pełnienia urzędu arcybiskupa.

Dnia 25. lutego 1965 roku papież Paweł VI mianował go kardynałem.

Państwo pozwoliło wyjechać biskupowi Beranowi do Rzymu, aby przyjął kapelusz kardynalski, z tym, że nie będzie mógł już powrócić do kraju. Kardynał Beran zaangażował się w Rzymie do pracy 2 watykańskiego soboru.

17. maja 1969 umiera. Kilka chwil po jego śmierci, przybył papież Paweł VI, który ucałował kardynała Berana.

ks. W. Zubkowicz SAC

więcej >>

 

Informacje o Ks. Richardzie Henkesie SAC na stronach Episkopatu Czech

Wśród kandydatów do beatyfikacji prezentowanych na stronach internetowych Episkopatu Czech, można znaleźć również informacje o ks. Richardzie Henkesie SAC, którego proces beatyfikacyjny został zapoczątkowany przez diecezję ostrawsko-opawską, na terenie której pracował a prowadzony jest przez pallotynów z Limburga. W chwili obecnej dokumenty są badane w Rzymie.

ks. W. Zubkowicz SAC
 

Kompletna Biblia jerozolimska w języku czeskim już w listopadzie 2009

jbkna Wydawnictwo Karmelitanów /największe wydawnictwo katolickie w Czechach/ we współpracy z wydawnictwem Krystal OP przygotowuje wydanie kompletnej Biblii jerozolimskiej w języku czeskim. Przygotowywane są dwa rodzaje /w miękkiej i twardej oprawie/. Biblia ma liczyć ok. 2200 stron i ma mieć wymiary: 165x210mm. Można ją zamawiać już teraz /do 30 maja 2009 z 15% zniżką/.

Biblia jerozolimska jest szczytowym dziełem biblistyki katolickiej drugiej połowy XX wieku. Powstała z inicjatywy biblijnej szkoły jerozolimskiej, założonej w 1890 roku przez dominikanów. Na podstawie systematycznej i drobiazgowej analizy tekstów oryginalnych powstał najpierw przekład francuski /pierwsze wydanie w 1954 roku, definitywne w 1973/, który stał się podstawą dalszych edycji w językach europejskich. Główną zasadą twórców tego przekładu było nie wnoszenie do przekładu jakości tekstowych, które nie byłyby własne oryginałowi. Bardzo dużą zaletą tego przekładu jest świetny i rozbudowany komentarz /wstępy do ksiąg i komentarze w tekście/.

Biblię jerozolimską przekładali od 1980 roku małżonkowie Dagmar i Franciszek Halasowi, które to przekłady następnie /jako wydanie robocze/ opublikowano w 17 tomach. Przygotowywane wydanie będzie pierwszym, kompletnym wydaniem Biblii jerozolimskiej w Czechach.

Więcej informacji oraz adres, na którym można zamawiać Biblię, można znaleźć na stronach Wydawnictwa Karmelitanów.

Ks. Wojciech Zubkowicz SAC

więcej >>

 

Benedykt XVI przyjedzie we wrześniu do Czech

Wizytacja Księdza Generała w Czechach

Kardynał Vlk pozostaje praskim arcybiskupem

"Miejsca Święte" o Kościele w Czechach

Kardynał Vlk ma swoją internetową stronę


Drodzy Współbracia!
Benedykt XVI nie przyjedzie do Czech w roku 2007
Czeska prasa o pielgrzymce Benedykta XVI do Czech
Czeski odpowiednik polskiej "Niedzieli" reklamuje norbertańskie nowe piwa
Czeska katolicka TV Noe otwiera nowe studio
Prezydent Klaus broni papieża
Praska katedra w rękach Kościoła
Kardynał Vlk poinformował o możliwej podróży Benedykta XVI do Czech
Kardynał Vlk poświęcił w Ugandzie szpital, który ufundował Czeski Caritas
Kardynał Vlk będzie uczestniczyć w pielgrzymce Benedykta XVI do Polski
W Polsce ukazała się piąta książka ks. Tomasza Halika
Czeska katolicka telewizja "Noe" rozpoczęła swoją działalność
Anioł Pański - nowa czeska bajka
W Czechach powstało nowe czasopismo "Te Deum"
Bogaty program XXI Światowego Dni Młodzieży w Czechach i na Słowacji
Jubileusz Kardynała Miloslava Vlka
Galeria zdjęć z pogrzebu Ks. Stanisława Kuracińskiego SAC
Aż do przelewu krwi - wspomnienie o zamordowanym Księdzu
Wielki Piątek nie będzie narazie uznany w Czechach jako święto państwowe
Episkopat Czech na rekolekcjach
Sąd orzekł, że świadkowie Jehowy nie mają prawa do tajemnicy spowiedzi
Babyboxy - miejsce, gdzie można oddać dziecko
Przedstawiciele Konferencji Episkopatu Czech na wspólnym obiedzie prezydentów Polski i Czech
Czeski Episkopat
Kardynał Miloslav Vlk spotkał się z Benedyktem XVI
Archidiecezja praska w roku 2004 - dane statystyczne
Minister kultury nie potrzebuje spornej noweli prawnej dotyczącej Kościołów
Kościół prawosławny w Czechach i na Słowacji stracił swojego pasterza
Kardynał Vlk spotka się z papieżem
Papież nie przyjedzie do Czech we wrześniu

Czeski biskup pozytywnie o sytuacji Kościoła w Czechach
Czeskie katolickie radio nadaje w internecie

Kościół na dzikim zachodzie
V powiecie karlovarskim ludzie starają się uchronić kościoły przed zdemolowaniem.
Prezydent Vaclav Klaus wstępnie zaprosił papieża do Czech
Statystyka Kościoła w Czechach /stan z roku 2003/
Plebanie i budynki parafialne wystawione na sprzedaż
Stanowisko przewodniczącego Konferencji Episkopatu Czech, abpa Jana Garubnera, dotyczące noweli prawnej o stosunku państwo-Kościół, podpisanej przez prezydenta Vaclava Klausa
List przewodniczącego Konf. Episkopatu Czech do prezydenta Vaclava Klausa w sprawie noweli prawa kościelnego.
Biskup Paweł Posad jest już zdrowy
 
© SAC.Pallotini.cz | All rights are reserved                                 Aktualności z życia Kościoła w Czechach | Kościół w Czechach | Jámy | Fulnek | Ciekawe linki | Księga gości | Kontakt